Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
Straya
Xuất hiện:
3 Tháng năm 2015
Châm ngôn
Aussie Aussie Aussie
Giới thiệu về
Freshly born from a Kangaroo's pouch. We are the Aussies of AoC. No skill is needed to join. All you know to join is the 2nd verse of our Anthem. Actually no one knows that so just reply to our motto correctly
Trang web
Xếp hạng của Team
Australia Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[Straya]robo_boro Người lập Team 12 Tháng mười một 2017 Hôm qua, 10:52 pm
[Straya]Jordan Australian Made 13 Tháng mười một 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[Straya]oomps_ Australian Made 4 Tháng năm 2015 22 Tháng mười hai 2017 - 12:35 am
[Straya]Zain_Naik Australian Made 11 Tháng mười một 2017 Hôm qua, 9:12 pm
[Straya]_Pran Australian Made 3 Tháng bảy 2017 Hôm qua, 9:10 am
[Straya]_Jiggsy Australian Made 5 Tháng năm 2015 9 Tháng hai 2018 - 2:22 pm
[Straya]robo_boro_ Australian Made 3 Tháng năm 2015 26 Tháng mười một 2017 - 1:23 am
[Straya]_Pran_ Australian Made 13 Tháng năm 2015 Hôm qua, 10:07 am
+[Straya]noodleb0x Australian Made 29 Tháng năm 2017 Hôm qua, 9:58 am
[Straya]ALLCAPSYEAH Australian Made 25 Tháng năm 2017 Hôm qua, 4:34 pm
[Straya]ChriSt A Magpie in Spring 25 Tháng năm 2017 Hôm qua, 4:35 pm
[Straya]socksyyy A Magpie in Spring 5 Tháng sáu 2015 19 Tháng một 2018 - 1:18 am
[Straya]Zain_Cloned A Magpie in Spring 26 Tháng năm 2017 27 Tháng một 2018 - 8:21 am
[Straya]Byzantine14 A Magpie in Spring 3 Tháng hai 2018 Hôm qua, 1:27 pm
[Straya]Flightlessbird ANZAC 2 Tháng mười một 2017 17 Tháng hai 2018 - 3:01 pm
[Straya]Shed_ Fosters 22 Tháng một 2018 Online ngay!
[Straya]BARl Fosters 13 Tháng sáu 2017 17 Tháng hai 2018 - 11:09 am
[Straya]_Redrum__ Fosters 22 Tháng mười hai 2017 Hôm nay, 2:29 am
[Straya]__homers84 Fosters 12 Tháng mười một 2017 Hôm qua, 4:34 pm
[Straya]FlawlessJ Boxing Kangaroos 10 Tháng hai 2018 Hôm qua, 9:11 am
[Straya]thebaconator1 Boxing Kangaroos 9 Tháng mười hai 2017 16 Tháng một 2018 - 2:16 pm
[Straya]GrandNagus Boxing Kangaroos 24 Tháng sáu 2017 17 Tháng hai 2018 - 6:05 pm
[Straya]Ghosn Boxing Kangaroos 13 Tháng một 2018 17 Tháng hai 2018 - 2:20 pm
[Straya]theAussieciv Boxing Kangaroos 3 Tháng mười hai 2017 11 Tháng một 2018 - 12:36 pm
[Straya]BloodShed_ Boxing Kangaroos 23 Tháng mười 2017 31 Tháng một 2018 - 2:36 pm
[Straya]Mau5 Skippies 13 Tháng một 2018 Hôm qua, 8:52 am
[Straya]bug_ee Skippies 5 Tháng sáu 2017 2 Tháng hai 2018 - 7:46 am
[Straya]chirpas Skippies 2 Tháng sáu 2017 21 Tháng mười một 2017 - 11:34 am
[Straya]Superwog Skippies 1 Tháng sáu 2017 13 Tháng chín 2017 - 2:36 pm
[Straya]CrownTheEmpire Skippies 14 Tháng sáu 2017 16 Tháng hai 2018 - 9:26 am
[Straya]scarecrow747 Skippies 2 Tháng sáu 2017 Hôm qua, 9:11 am
[Straya]RAFFLEPUNCH Little Vegemites 14 Tháng mười hai 2017 2 Tháng hai 2018 - 2:08 am
[Straya]BabyMoose Little Vegemites 13 Tháng mười một 2017 Online ngay!
[Straya]CondoM Little Vegemites 5 Tháng sáu 2015 28 Tháng một 2018 - 1:17 pm
[Straya]Edge_ Little Vegemites 3 Tháng bảy 2017 31 Tháng tám 2017 - 11:41 am
[Straya]CrimeWave Little Vegemites 2 Tháng sáu 2017 31 Tháng một 2018 - 2:30 pm
[Straya]Fubernucked Little Vegemites 1 Tháng sáu 2017 4 Tháng hai 2018 - 5:05 am
[Straya]L02B Little Vegemites 3 Tháng sáu 2017 16 Tháng hai 2018 - 4:37 am
[Straya]Raistlinn Little Vegemites 27 Tháng mười hai 2017 4 Tháng hai 2018 - 1:09 pm
[Straya]shuantha Little Vegemites 27 Tháng mười hai 2017 13 Tháng hai 2018 - 4:00 pm