Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
Straya
Xuất hiện:
3 Tháng năm 2015
Châm ngôn
Australia and New Zealand
Giới thiệu về
Freshly born from a Kangaroo's pouch. We are the Aussies (and some kiwis) of AoC. No skill is needed to join. All you need to know to join is the 2nd verse of our Anthem.
Trang web
Xếp hạng của Team
Straya Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[Straya]robo_boro Người lập Team 12 Tháng mười một 2017 Hôm qua, 7:10 am
ALLCAPSYEAH Australian Made 25 Tháng năm 2017 Hôm qua, 7:27 pm
[Straya]Zain_Naik Australian Made 11 Tháng mười một 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[Straya]robo_boro_ Australian Made 3 Tháng năm 2015 6 Tháng năm 2018 - 8:43 am
[Straya]_Pran_ Australian Made 13 Tháng năm 2015 11 Tháng mười một 2018 - 4:38 pm
[Straya]noodleb0x Australian Made 29 Tháng năm 2017 Hôm qua, 10:35 am
[Straya]_Pran Australian Made 3 Tháng bảy 2017 12 Tháng mười một 2018 - 10:12 am
[Straya]Jordan Australian Made 27 Tháng bảy 2018 Hôm qua, 12:25 pm
CoconutPirate A Magpie in Spring 7 Tháng chín 2018 10 Tháng mười 2018 - 2:47 am
[Straya]OZGermanBailout A Magpie in Spring 16 Tháng bảy 2018 12 Tháng mười một 2018 - 3:42 pm
[Straya]fvkthebanks A Magpie in Spring 11 Tháng bảy 2018 Hôm qua, 12:19 pm
[Straya]oomps_ A Magpie in Spring 4 Tháng năm 2015 22 Tháng mười hai 2017 - 12:35 am
[Straya]Shark_Slayer A Magpie in Spring 13 Tháng mười một 2017 28 Tháng tám 2018 - 11:29 am
[Straya]Pepper1828 A Magpie in Spring 15 Tháng mười 2018 16 Tháng mười 2018 - 12:05 pm
[Straya]Socksyyy A Magpie in Spring 5 Tháng sáu 2015 4 Tháng mười một 2018 - 3:22 am
[Straya]ClockWork88 A Magpie in Spring 17 Tháng ba 2018 Hôm qua, 12:00 pm
[Straya]_Jiggsy A Magpie in Spring 5 Tháng năm 2015 9 Tháng hai 2018 - 2:22 pm
[Straya]The_Plane A Magpie in Spring 26 Tháng năm 2017 29 Tháng mười 2018 - 8:40 pm
Flightlessbird ANZAC 2 Tháng mười một 2017 Hôm qua, 10:43 am
[Straya]FreeKitten ANZAC 4 Tháng bảy 2018 Hôm qua, 4:40 pm
[Straya]Kiwimulletboy ANZAC 5 Tháng mười một 2018 Hôm qua, 2:41 pm
[Straya]_Redrum__ Fosters 22 Tháng mười hai 2017 26 Tháng mười 2018 - 5:12 pm
[Straya]AfterDarkness Fosters 20 Tháng bảy 2018 Hôm qua, 2:19 pm
Swithdas Fosters 7 Tháng năm 2018 7 Tháng mười một 2018 - 8:52 am
[Straya]BARl Fosters 13 Tháng sáu 2017 Hôm qua, 1:51 pm
[Straya]GrandNagus Boxing Kangaroos 24 Tháng sáu 2017 11 Tháng mười một 2018 - 8:18 am
[Straya]Yukikaze_ Boxing Kangaroos 12 Tháng tám 2018 17 Tháng tám 2018 - 10:36 am
[Straya]thebaconator1 Boxing Kangaroos 9 Tháng mười hai 2017 7 Tháng mười một 2018 - 10:29 am
[Straya]FlawlessJ Boxing Kangaroos 10 Tháng hai 2018 Hôm qua, 12:47 pm
[Straya]Byzantine14 Boxing Kangaroos 3 Tháng hai 2018 12 Tháng mười một 2018 - 10:49 am
[Straya]BloodShed_ Boxing Kangaroos 23 Tháng mười 2017 2 Tháng mười một 2018 - 9:26 am
[Straya]MasterCamac Boxing Kangaroos 15 Tháng mười 2018 23 Tháng mười 2018 - 3:50 am
[Straya]theAussieciv Boxing Kangaroos 3 Tháng mười hai 2017 16 Tháng bảy 2018 - 2:03 pm
[Straya]CrownTheEmpire Skippies 14 Tháng sáu 2017 12 Tháng mười một 2018 - 9:26 am
[Straya]_RushH_ Skippies 13 Tháng mười 2018 21 Tháng mười 2018 - 1:02 am
[Straya]Superwog Skippies 1 Tháng sáu 2017 13 Tháng chín 2017 - 2:36 pm
[Straya]Mau5 Skippies 13 Tháng một 2018 Hôm qua, 11:28 am
[Straya]Dutchie_97 Skippies 13 Tháng mười 2018 10 Tháng mười một 2018 - 7:00 am
[Straya]chirpas Skippies 2 Tháng sáu 2017 10 Tháng sáu 2018 - 2:00 pm
[Straya]scarecrow747 Skippies 2 Tháng sáu 2017 Hôm qua, 10:51 am
[Straya]bug_ee Skippies 5 Tháng sáu 2017 8 Tháng mười một 2018 - 2:09 pm
_Cristian_JRL_ Little Vegemites 9 Tháng mười một 2018 11 Tháng mười một 2018 - 5:57 pm
[Straya]Ladus Little Vegemites 22 Tháng hai 2018 28 Tháng bảy 2018 - 4:08 pm
[Straya]JazzMax Little Vegemites 6 Tháng tám 2018 14 Tháng tám 2018 - 2:46 pm
[Straya]MGCPolter Little Vegemites 24 Tháng tư 2018 5 Tháng tư 2018 - 3:44 pm
[Straya]Lusciouslugtits Little Vegemites 24 Tháng tư 2018 27 Tháng năm 2018 - 8:11 am
[Straya]Dingo45 Little Vegemites 10 Tháng tám 2018 9 Tháng mười một 2018 - 6:13 am
[Straya]BBQpringles Little Vegemites 5 Tháng tám 2018 22 Tháng mười 2018 - 10:10 am
[Straya]Redddddles Little Vegemites 27 Tháng tám 2018 29 Tháng tám 2018 - 9:34 am
[Straya]Tavsi Little Vegemites 5 Tháng mười 2018 12 Tháng mười một 2018 - 1:49 pm
[Straya]BigBird_34 Little Vegemites 6 Tháng mười 2018 10 Tháng mười một 2018 - 7:00 am
[Straya]conttraktt Little Vegemites 21 Tháng chín 2018 8 Tháng mười một 2018 - 9:55 am
[Straya]Kraize97 Little Vegemites 13 Tháng chín 2018 11 Tháng mười một 2018 - 8:29 am
[Straya]Estimaker Little Vegemites 15 Tháng chín 2018 28 Tháng mười 2018 - 3:12 am
[Straya]justFudgnWork Little Vegemites 18 Tháng chín 2018 Hôm qua, 9:43 am
[Straya]ElFletchy Little Vegemites 4 Tháng chín 2018 Hôm qua, 4:04 am
[Straya]jfink11 Little Vegemites 9 Tháng mười một 2018 Hôm qua, 8:54 am
Lark Little Vegemites 4 Tháng năm 2018 29 Tháng chín 2018 - 4:22 am
[Straya]TheChaosMan Little Vegemites 10 Tháng tư 2018 12 Tháng năm 2018 - 12:13 am
Azrael Little Vegemites 31 Tháng năm 2018 10 Tháng mười một 2018 - 5:29 pm
[Straya]Raistlinn Little Vegemites 27 Tháng mười hai 2017 8 Tháng chín 2018 - 3:38 pm
[Straya]Ghosn Little Vegemites 13 Tháng bảy 2018 12 Tháng mười một 2018 - 11:05 am
[Straya]CondoM Little Vegemites 5 Tháng sáu 2015 20 Tháng năm 2018 - 9:05 am
[Straya]L02B Little Vegemites 3 Tháng sáu 2017 Hôm qua, 1:31 pm
[Straya]Tarlinator Little Vegemites 13 Tháng mười 2018 11 Tháng mười một 2018 - 11:13 pm
[Straya]Edge_ Little Vegemites 3 Tháng bảy 2017 Hôm qua, 11:39 am
[Straya]Fubernucked Little Vegemites 1 Tháng sáu 2017 10 Tháng năm 2018 - 10:56 am
[Straya]CrimeWave Little Vegemites 2 Tháng sáu 2017 26 Tháng sáu 2018 - 3:53 pm
[Straya]_Meddle_ Little Vegemites 15 Tháng bảy 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[Straya]auzziej Little Vegemites 12 Tháng tám 2018 11 Tháng mười một 2018 - 3:21 am
[Straya]RAFFLEPUNCH Little Vegemites 14 Tháng mười hai 2017 1 Tháng chín 2018 - 5:02 am
[Straya]Portablejim Little Vegemites 24 Tháng tư 2018 22 Tháng bảy 2018 - 10:48 am
[Straya]Sh4zam Little Vegemites 19 Tháng tám 2018 19 Tháng tám 2018 - 5:13 pm
[Straya]shuantha Little Vegemites 27 Tháng mười hai 2017 13 Tháng tư 2018 - 12:41 am
[Straya]Pandac Little Vegemites 10 Tháng năm 2018 23 Tháng mười 2018 - 11:34 am
[Straya]timotim14 Little Vegemites 29 Tháng năm 2018 10 Tháng mười 2018 - 1:19 pm
[Straya]__homers84 Tuna 12 Tháng mười một 2017 7 Tháng mười một 2018 - 1:50 pm
DEDOTATED_WAM Tuna 5 Tháng mười 2018 Hôm qua, 10:45 am
Shed Tuna 22 Tháng một 2018 Online ngay!